Gênante vertoning bij de Belastingdienst

Het vertrouwen in staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (VVD) heeft een lelijke deuk opgelopen. De gênante vertoning rond de riante vertrekregeling bij de Belastingdienst maakt duidelijk dat het toezicht op de dienst ernstig tekort schoot, schrijft Jean Dohmen in de Elsevier van 13 oktober 2016

http://www.elsevier.nl/economie/blog/2016/10/genante-vertoning-bij-de-belastingdienst-381479/.

Opvallend veel ambtenaren van de Belastingdienst die vlak voor hun pensioen stonden of de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd waren, maakten gebruik van de regeling. Als ze stopten met werken, kregen ze een vertrekpremie die kon oplopen tot 75.000 euro.

Wanneer de goedwillende ondernemer bij het maken van keuzes anticipeert op de fiscale gevolgen daarvan  en daarom bijvoorbeeld bepaalde activiteiten van zijn onderneming verlegt naar een land met een wat milder fiscaal klimaat dan zal de belastingdienst er alles aan doen aan te tonen dat die ondernemer niet in “de geest” van de wet handelt en, gebruikmakend van fiscale leerstukken als richtige heffing en fraus leges de betreffende ondernemer alsnog voor het volle pond in Nederland te belasten.

Als het even kan zal zelfs de FIOD er op gezet worden om aan te tonen dat er niet alleen niet in overeenstemming met de geest van de wet is gehandeld maar dat door de winsten van het buitenlandse bedrijf niet in Nederland aan te geven er zelfs is gefraudeerd.

Wanneer de Belastingdienst haar ambtenaren op kosten van de burger riante vertrekregelingen biedt in een situatie waarin de betreffende ambtenaren toch al zouden vertrekken omdat het zo aardig is de collega een leuk spaarcentje mee te geven dan wordt er geroepen dat er “van alles mis is in de organisatie” dat er “fouten zijn gemaakt” en dat “dit soort dingen in de toekomst niet meer mogen voorkomen”.

Waarom wordt hier niet ook keihard geoordeeld? Waarom wordt hier niet de stelling ingenomen dat het toekennen van een vertrekpremie aan een collega die toch al zal moeten vertrekken defacto fraude is omdat een valse voorstelling van zaken is gegeven nu het toekennen van de premie op geen enkele manier van invloed is op het vertrek van de betreffende belastingambtenaar?

Naast politieke en bestuurlijke maatregelen is ook een diepgaand strafrechtelijk onderzoek hier zeker op zijn plaats al was het maar om aan te tonen dat er in elk geval geen strafbare feiten zijn gepleegd.