• Als je, zo als ik, nogal geïnteresseerd bent in het verschijnsel belasting en alle narigheid die daar uit voortvloeit, dan kom je vroeg of laat terecht op de website van een organisatie waarvan je eerst niet wilt geloven dat hij werkelijk bestaat. Mijn nieuwsgierigheid werd alleen door de naam al gewekt, Tax Justice Network. Dat zou mooi zijn, een organisatie die de bakermat van de meeste ellende in de wereld aan gaat pakken.  Eindelijk een organisatie die,  zoals zij zelf zeggen, middels diepgaand journalistiek onderzoek, aan wil gaan tonen hoe oorlog en onderdrukking in de wereld eigenlijk steevast wordt gefinancierd.

Een organisatie die gaat bewijzen wat ik al jaren beweer dat oorlogen uitsluitend met belastinggeld kunnen worden gefinancierd en goed beschouwd meestal ook geen ander doel dienen dan het gebied waar belasting geheven wordt voor de belastinggaarders veilig te stellen of uit te breiden.

Maar al snel was daar die toeteraar en blies mijn droom met een klap uit elkaar. Na twee zinnen wist ik het al, al kon ik het natuurlijk nog niet bewijzen. Hier zitten belastinggaarders en subsidieslurpers achter. De schaamteloze newspeak redeneringen waarmee de club haar bestaan meent te kunnen rechtvaardigen:

“Dit leidt ertoe dat steeds meer rijkdom uit het publieke domein in particuliere handen valt. Dit verstoort de economie, ondermijnt de democratie en berooft mensen van de vitale publieke diensten die we nodig hebben om te leven.” 

Zo staat het er echt, even analyseren hoe hier door deze van publiek geld gefinancierde club weet te newspeaken en al op de eerste bladzijde van haar website de toon weet te zetten, wie er in trapt gelooft de rest ook.

Dit leidt ertoe dat steeds meer rijkdom uit het publieke domein in particuliere handen valt.”

Hoe verschrikkelijk je belastingontwijking dan misschien ook mag vinden maar belastingheffen is zorgen dat geld uit particuliere handen in het publieke domein verdwijnt. Het doel van belastingontwijken is nou juist dat te voorkomen. Wanneer je belasting ontwijkt voorkom je dat particulier bezit in publieke handen komt, dat is totaal iets anders dan publieke rijkdom in particuliere handen laten vallen.

Wanneer je onterecht subsidie claimt dan valt rijkdom uit het publieke domein onterecht in private handen.

We gaan verder:  “Dit….. verstoort de economie”  

Vriend en vijand zijn het er over eens dat het nu juist subsidies en belastingen zijn die de economie verstoren, veelal als ongewenst bijverschijnsel, maar vaak ook juist met de bedoeling de economie te “verstoren”. Veel belastingen worden zelfs geheven met niets anders dan de pretentie daarmee de economie in een bepaalde richting te sturen. Belastingontwijking kan in de visie van de belastinggaarders dan misschien heel onwenselijk of zelfs slecht voor de economie zijn. Belastingen verstoren de economie, belastingontwijking dus juist per definitie niet.

Dit ….., ondermijnt de democratie”

Klinkt angstaanjagend maar wordt verder op de hele website alleen maar herhaalt, nergens verduidelijkt, van subsidiegeld propaganda voor het Tax Justice Network bedrijven en dan een eenzijdig verhaal ophangen, dat ondermijnt de democratie omdat het met “publieke middelen” het vrije woord overstemt. Hoe het op legale wijze kiezen voor de meest voordelige fiscale route de democratie kan ondermijnen blijft een raadsel. Of wordt hier bedoelt dat wanneer twee wolven en een schaap democratisch besluiten wat er gegeten zal worden dat het schaap het dan niet op een lopen mag zetten omdat het dan de democratie ondermijnt?

Dit ….., berooft mensen van de vitale publieke diensten die we nodig hebben om te leven”  

Heerlijk theatraal, dat wel. Helaas blijft ook een nadere onderbouwing van dit populistische schampschot verder volledig achterwege.

We hebben in Nederland een hoop publieke diensten, in de ogen van velen veel te veel publieke diensten zelfs, sommige nuttig, sommige totaal onnut. Politie, gezondheidszorg onderwijs, reuze nuttig, maar niet van levensbelang. Met de beste wil ter wereld kan ik maar een publieke dienst noemen die je in redelijkheid echt van levensbelang zou kunnen noemen en dat is de waterleiding. Laten nou uitgerekend de waterleidingbedrijven in Nederland als goede monopolisten zichzelf volledig weten te financieren uit de opbrengsten van hun diensten, geen stuiver belasting gaat er naar toe en in de meeste gevallen dragen zij zelfs ruimhartig bij aan de staatskas.

De bakker, de slager en de groenteboer zijn van levensbelang, die hebben we nodig om in leven te blijven maar ook die krijgen geen stuiver subsidie, integendeel die betalen zich bont en blauw aan belastingen waardoor wij ons als consument bont en blauw betalen in hun winkels.

Dankzij het feit dat de Apple’s, Microsoft’s, Googles, Ikea’s en  Starbucks van deze wereld hun ontwikkeling niet door de belastinggaarders in de kiem hebben laten smoren kunnen we nu genieten van hun produkten en de technische ontwikkelingen en zakelijke innovaties die zij teweeg hebben gebracht. En zie, het belangeloos investeren in een betere wereld doen die bedrijven ook, zonder daartoe door de staat gedwongen te worden.

Tot zover over de hypocriete newspeak op de eerste bladzijde van de website van Tax-Justice NL, ik ga hier op terug komen, op zijn minst kan ik al verklappen dat aan de organisatie een aardig luchtje zit.

Op de website wordt quasi om donaties gevraagd “wij ontvangen geen corporate funding” staat er. Dat de particuliere donaties niet erg hoog op zullen lopen bij deze dikbetaalde baantjes machine laat zich raden. Er zit een luchtje aan deze organisatie, het luchtje van door de staat gefinancierde propaganda, best een vies luchtje dus.

Update:

Het is erger dan ik verwachtte, Taxjustice.nl blijkt een vooral virtuele aangelegenheid. Hoe de verhouding met het in een rijtjeshuis in Engeland gevestigde Taxjustice Network International precies is wordt niet duidelijk. Over geldstromen binnen Taxjustice.nl wordt op geen enkele manier verantwoording afgelegd. Het staat in Nederland nergens ingeschreven maar gebruikt het adres van de stichting Oikos. Taxjustice Network International heeft in 2014 een budget van  £580.171,- van dit bedrag werd £189,294,- uitgegeven aan salarissen, pensioenvoorzieningen en reis en verblijfkosten. £331,109,- werd uitgegeven aan research, dit laatste bedrag zonder verdere onderbouwing hoe dat researchgeld dan wordt uitgegeven. Deze cijfers bevestigen mijn vermoeden, Taxjustice Network is een buitengewoon goed betalende werkgever.

Toen ik naar van de financiers van Taxjustice op zoek ging viel mijn mond letterlijk open. Oprecht vraag ik mij af waarom Apple, Google, Amazone, Microsoft, Starbucks, IKEA en alle anderen die de afgelopen tijd door deze “Pro Tax maffia” zo vilein zijn belasterd, dit niet in de publiciteit brengen.

Terwijl deze ondernemingen zich altijd keurig aan de wet houden blijven ze maar verklaren dat ze het in de toekomst nog beter zullen doen.

Apple, Nike, Coca Cola, kom uit je schulp, wees er trots op dat je goed bent voor je onderneming, je werknemers, je klanten en je aandeelhouders en wees er trots op dat je je uiterste best doet om, met respect voor de wet, zo min mogelijk af te dragen aan vaak corrupte overheden die dat geld voor een groot deel gebruiken om oorlogen te voeren en hun macht uit te breiden.

Je moet even door de cijfers en de verbloemende opbouw van het jaarverslag van deze o zo transparante organisatie heen maar het clubje wordt voor vrijwel de helft rechtstreeks door Norad en voor nog eens grofweg 25% door Oxfam-Novib gefinancierd. Oxfam-Novib  op haar beurt heeft als belangrijkste donateurs diezelfde Norad en “overheids medefinanciering”. Kortom voor in totaal ruim meer dan 2/3 van haar budget wordt Taxjustice betaald door Norad en “de overheid”.

Dat maakt nieuwsgierig, dus ging ik op zoek naar Norad, wat blijkt na flink doorspitten blijkt de Norad die dit stemming makende clubje belasting vrienden financiert de Norwegian Agency for Development Cooperation ofwel de Noorse overheid. Noorwegen zo’n beetje het laatste land in de wereld waar de belastingen nog hoger zijn dan in ons mooie Nederland

Taxjustice network International wordt dus van achter sluiers en rookgordijnen gepresenteerd als een internationale club van bezorgde burgers terwijl het in werkelijkheid niets meer is dan een sluw propaganda instrument, heimelijk gefinancierd door 2 staten uit de top 5 van landen met de hoogste belastingen ter wereld: Noorwegen en Nederland.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s