Een inval van de Fiod komt altijd onverwachts.
Bedenk nu al hoe u moet handelen als het u overkomt

Waarom valt de Fiod bij u binnen?

Fiod staat voor Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst, grofweg kan gezegd worden dat de Fiod de opsporingsdienst van de Belastingdienst is. Wanneer de belastingdienst vermoed dat er strafbare feiten die verband houden met de belastingwetgeving zijn gepleegd dan doet zij daarvan aangifte bij haar eigen Fiod die dan vervolgens gaat onderzoeken of een strafbaar feit kan worden bewezen.

Wanneer de Fiod bij u binnenvalt dan is er een groot verschil met de de politie. Wanneer de politie ergens binnenvalt dan staat vrijwel altijd vast dat er een ernstig strafbaar feit is gepleegd.

De politie doet dan een inval om mogelijke daders te arresteren of omdat zij verwacht bewijzen te kunnen vinden waarmee zij aan kan tonen wie de dader van dat strafbare feit is. Dat er een strafbaar feit is gepleegd staat echter in de praktijk altijd wel vast, de politie wil de dader opsporen en vervolgen.

Tikje omgekeerde wereld

Wanneer de Fiod bij u binnenvalt is de situatie doorgaans heel anders, een belastingambtenaar heeft een “redelijk”vermoeden dat er mogelijk een strafbaar feit is gepleegd maar op het moment dat de Fiod de zaak oppakt staat nog helemaal niet vast dat dat ook zo is. De kans is levensgroot, het is niet statistisch bewezen maar er zijn aanwijzingen dat wanneer de Fiod in belastingzaken binnenvalt er in een meerderheid van de gevallen doorgaans eigenlijk alleen sprake is van een hoogoplopend fiscaal geschil waarbij de controlerend ambtenaar technisch gezien de stelling in moet nemen dat sprake van valse aangifte is. Immers de belastingplichtige gaf aan conform zijn interpretatie, de inspecteur heeft een andere interpretatie, formeel moet de inspecteur dus stellen dat er valse aangifte is gedaan.

Gaat u er daarom, op het moment dat de Fiod bij u binnenvalt of u als verdachte of als getuige wil horen, rustig van uit dat u niets heeft misdaan en ook niets te vrezen heeft, u weet dat u niets heeft misdaan en dat u de wet niet heeft overtreden.

De Fiod heeft een vermoeden

In tegenstelling tot de politie, die op het moment dat zij u als verdachte aanmerkt doorgaans een goed sluitend beeld heeft van waarom zij u als verdachte aanmerkt, heeft de Fiod doorgaans alleen maar de verklaring van een belasting inspecteur die formeel heeft moeten verklaren dat hij of zij heeft geconstateerd dat er vermoedelijk valselijk geen of onjuiste belastingaangifte is gedaan terwijl hij of zij heel goed weet dat er mogelijk geen belasting-aangifte is zoals dat in zijn of haar visie zou moeten zijn gebeurd maar ook even goed weet dat er in werkelijkheid niets is gebeurd wat de wetgever ooit strafbaar heeft willen stellen.

U heeft het recht om te zwijgen

U heeft het recht om te zwijgen, alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Vanaf het moment dat de ambtenaren van de Fiod u als verdachte willen verhoren zullen zij u daarop wijzen. Ook wanneer zij u als getuige willen horen heeft u het recht om te zwijgen maar zult u daar niet op gewezen worden.

Erger nog wanneer u als getuige aangeeft om om u moverende reden niet te willen getuigen dan is de praktijk dat de Fiod ambtenaar u vermoedelijk zal zeggen dat u verplicht bent te getuigen zonder u er daarbij op te wijzen dat alleen ten overstaan van de rechter en in het bijzijn van uw advocaat zo is.

Wilt u een partijtje boksen met Badr Hari?

U bent geen belastingexpert, u bent geen strafrechtexpert en u bent geen expert in verhoortechnieken. De ambtenaren van de Fiod zijn dat wel. De kans dat u door het verhoor met de Fiod in te gaan zonder professionele rechtsbijstand ook maar iets zult kunnen winnen, is even groot als de kans dat u een bokswedstrijdje met Badr Hari zult winnen.

Alles wat u zegt, zegt u waarschijnlijk vanuit een goed bedoelde houding om de Fiod ambtenaren duidelijk te maken waar het misverstand zit en hen duidelijk te maken wat er werkelijk aan de hand is. Maar u bent geen strafrechtexpert en u bent geen belastingexpert. Stel u antwoord op de vraag: U heeft de inkomsten die u had uit de verkoop van de schilderijen die uw vrouw maakte in uw aangifte verzwegen, waarom heeft u dat gedaan? antwoord met: Ik weet dat niet meer.

De ambtenaar maakt in keurige proces-verbaaltaal het proces-verbaal op en daarin komt te staan: U vraagt mij waarom ik de opbrengsten uit de verkoop van de schilderijen van mijn vrouw in mijn aangifte heb verzwegen, ik kan u zeggen dat ik mij niet meer kan herinneren waarom ik dat heb gedaan.

U kunt zich in die weergave van het verhoor vinden en ondertekend het proces-verbaal en daarmee uw bekentenis. Dit terwijl u niet meer precies wist of u de schilderijen nou buiten de aangifte had gelaten omdat zij van uw vrouw waren en of omdat u er van uit ging dat u inkomsten uit een hobby niet hoefde op te geven. Maar helaas heeft u zojuist bekend dat u wist dat u valselijk aangifte deed, uw advocaat zal er een harde dobber aan hebben dat ongedaan te maken. Voorkom misverstanden beroep u op uw zwijgrecht.

Te veel om op te noemen

Wij zouden hier een waslijst met tips en adviezen kunnen geven over wat u wel en niet moet doen als de Fiod u arresteert of bij u binnenvalt, u kunt dat waarschijnlijk allemaal niet onthouden en wat echt het belangrijkste is zult u dan mogelijk vergeten. Daarom houden wij de lijst kort:

  1. Weest vriendelijk en beleefd, de ambtenaren van de Fiod zijn dat doorgaans ook, desgevraagd kunt u zich legitimeren en vertellen wie u bent en waar en wanneer u geboren bent.

2. Vraag of u verdachte bent en zo ja, waarvan u precies wordt verdacht en waarom u daarvan wordt verdacht, wacht de antwoorden af, reageer daar niet op.

3. Wanneer u verdachte bent beroept u zich op uw zwijgrecht

4. Wanneer u getuige bent geeft u aan uitsluitend in het bijzijn van een advocaat te willen worden gehoord

5. In geval er sprake is van een doorzoeking dan geeft u aan dat u daarvoor geen toestemming geeft zonder eerst uw advocaat te raadplegen.

Vervolgens belt u uw advocaat en beroept u zich voor het overige op uw zwijgrecht, telkens wanneer u iets wordt gevraagd geeft u aan dat u zich op uw zwijgrecht beroept en voor het overige zwijgt u ook daadwerkelijk tot uw advocaat er is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s