Heer Paul van Rossum

Veertien zelfmoorden per jaar op een kantoor van de belastingdienst, het artikel werd op deze site veel gelezen. Helaas bereikte het nieuws niet het grote publiek. U heer Paul van Rossum, deed de reacties van anderen die hun afschuw over deze misstand uitspreken af als die van “zielige mensen”. Mij noemt u een lafaard.

 

baantje

 

Heer van Rossum ik verdenk u er van te werken voor de door mij bekritiseerde diensten, ik heb daar zelfs aanwijzingen voor. Reden voor mij om een weerwoord te geven op uw reactie. Niet alleen om u van repliek te dienen maar ook omdat dit mij een mooie gelegenheid biedt een tipje van de sluier op te lichten over de manier waarop de belastingautoriteiten, naast het feit dat zij mij nu in totaal al 9 maanden gevangen laten houden, verder het leven proberen te verzuren.

Hieronder eerst uw reactie, daaronder mijn weerwoord.

Wat een zielige mensen hier zeg. En de zgn. Auteur van het artikel met een stemmingmakende schrijfwijze durft al niet eens zijn of haar naam er onder te zetten…. Lafaard!

Het is heel simpel, de belastingdienst voert wetgeving uit. Andere wetten? Ga dan stemmen bij de verkiezingen maar waarschijnlijk doen de meeste lapswanzen onder jullie dat niet.

Natuurlijk maakt de belastingdienst ook fouten. Maar dan valt er prima met ze te praten, zelfs als je ze geld verschuldigd bent.

Het gaat mis als je je niet aan je afspraken houdt. Dan zal de belastingdienst conform wetgeving invorderingsmaatregelen tegen je moeten treffen. Van ons belastingstelsel plukken we allemaal de vruchten. Kijk eens wat een mooi land met goede voorzieningen. En ja, natuurlijk zijn er minderheden doe het moeilijk hebben.

Maar om jezelf van het leven te beroven? Het gaat niets helpen. Je laat anderen in ellende achter en het systeem zal nooit veranderen. Dus: hou op met klagen en speel een actieve rol in de samenleving.

En voor de schrijnende pechvogels onder ons die slachtoffer zijn geworden van omstandigheden die hen diep in de portemonnee hebben getroffen zou ik willen zeggen: zoek hulp. Ga naar een budgetbeheerder, coach, zaakwaarnemer, familielid of wie san ook. Laat je helpen. Want binnen ons systeem is er hulp mogelijk voor iedereen.

Prisoner2015 zegt: 

28 december 2015 om 12:01

Heer van Rossum,

Uw wijze van omgaan met de feiten ben ik, na 6 jaar gemaltraiteerd worden door een van de overheidsdiensten waarvoor u naar het zich laat aanzien werkt, inmiddels wel gewend. De feiten zo verdraaien dat de belastingplichtige degene lijkt te zijn die de wet aan zijn laars lapt, voor mij een bekend fenomeen.

U start uw betoog met een aanval op mijn persoon, ik ben in uw ogen een lafaard omdat ik door mijn strijd met de fiscale autoriteiten in uw land niet nog meer cliënten wil verliezen. Elders op deze site kunt u lezen wat de impact is wanneer de FIOD, de Belastingdienst, de Nederlandse Bank en curatoren bij toerbeurt je cliënten benaderen met de mededeling dat zij druk bezig zijn met een onderzoek.

De diensten waar u vermoedelijk voor werkt hebben de wind er zo goed onder, dat meeste slachtoffers liever zwijgen, in het jaar 2011 besluiten 14 van hen zelfmoord te plegen in de gebouwen van zo’n dienst. Ik kies, tegen het advies van mijn advocaten in, er voor mijn mond wel open te doen. Maar bewaar daarbij graag wel een klein stukje privacy zodat wat mij rest van mijn bedrijven niet door eigen toedoen ook nog omvalt.

Voor de autoriteiten die het aangaat ben ik echter geenzins anoniem heer van Rossum, zoals u dat ook niet bent, uw niet gecertificeerd@ emailadres en uw IP nummer zijn mij, anders dan u kennelijk verwacht, bekend en ik ben niet zo flauw uw ware identiteit hier prijs te geven en ik zal u zelfs niet van lafheid beschuldigen, wel beschuldig ik u van het verdraaien van de waarheid.

En dat u de waarheid kent is duidelijk, nergens uit mijn artikelen blijkt waar juridisch het zeer zit bij het optreden van uw diensten maar uit uw reactie blijkt dat u het precies lijkt te weten.

Dat zeer zit bij de Invordering: moreel heb ik, zoals u op deze site wel duidelijk zal zijn geworden ernstige bezwaren tegen het hele fenomeen belastingen. Belasting is Diefstal hoort u mij menigmaal roepen. Maar ik ben realist, ik besef dat op dit moment daar door de overgrote meerderheid van de staten in de wereld en zelfs door alle Europese staten nog heel anders over wordt gedacht. Ooit waren ook de de doodstraf, dwangarbeid, lijfstraffen, martelen en nog maar 15 jaar geleden de dienstplicht in dit continent de normaalste zaak van de wereld, dus ooit zal ook t.a.v belastingen het licht wel doorbreken maar goed.

Waar Nederland zich echter onderscheidt van de meeste andere west- en oost- Europese landen dat is de invordering. de Nederlandse belastingdienst mag direct invorderen, zonder dat daar ook maar één rechter ook maar met een half oog naar mag kijken mag de belastingdeurwaarder goederen in beslag nemen, bankrekeningen blokkeren, voertuigen wegslepen en zelfs huizen en kantoren leeghalen.

Belastingaanslagen kunnen onmiddellijk geïncasseerd worden, ook als de belastingplichtige daar bezwaar of beroep tegen instelt. Zelfs van een zogenaamde marginale rechtelijke toetsing is dan geen sprake. In mijn geval betekend dat dat ik in de loop van 6 jaren stelselmatig berooft ben van vrijwel mijn gehele vermogen, voertuigen en persoonlijk erfstukjes, schaakprijsjes die ik ooit gewonnen heb, schilderijtjes die mijn vader nog heeft geschilderd, meubelstukjes van mijn oma en dat daarnaast twee van mijn bedrijven tijdens de 4 maanden “voorarrest” die ik heb ondergaan ter ziele zijn gegaan. (niet failliet er is niet een schuldeiser onbetaald gebleven maar als je 4 maanden niet op kantoor komt dan bestaat je bedrijf eenvoudig niet meer).

U spreekt over een actieve rol in de samenleving, dat speelde ik, ik leidde mijn bedrijven, in totaal gaf dat werkgelegenheid aan meer dan 20 medewerkers, in mijn nieuwe vaderland steunde ik welbewust een aantal gezinnen en verschillende educatieve projecten.

Nu zit ik zelf in een situatie waarin ik mij afvraag of ik het hoofd financieel wel boven water zal weten te houden, want dat is mijn overtuiging, dat is de strategie van uw diensten. Er alles aan doen dat de zaak niet door de rechter zal worden beoordeeld. De belastingplichtige dwingen tot een schikking, wil die niet dan pakken we hem nog harder aan. Het “knijpen en piepen systeem”, heet dat toch binnen de diensten waar u het zo voor opneemt? Mogelijk betekend dat dat uw diensten uiteindelijk ooit zullen kunnen zeggen dat het allemaal legaal was. Wanneer uw diensten nog een paar streken uithalen, zoals zij dat tot nu toe deden zal ik immers mijn advocaten niet meer kunnen betalen

Geachte heer van Rossum, u rationaliseert, ik voel dat uw geweten knaagt, leest u het stukje “Jezus en de belastinggaarders” elders op deze site eens, misschien kan dat u tot steun zijn bij verdere beslissingen in uw leven.