Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude

20 augustus 2015 – Functioneel Parket

In een internationaal strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn afgelopen dinsdag in Servië en Den Haag twee mannen aangehoudenop verdenking van faillissementsfraude en witwassen. De FIOD doorzocht twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag. De Servische autoriteiten doorzochten een woning en een kantoor in Servië. Het Functioneel Parket zal Servië verzoeken om overlevering van de in dat land aangehouden verdachte.

Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

Mijn commentaar:

Natuurlijk beweer ik dat ik volstrekt onschuldig ben, natuurlijk beweert het OM dat ik ontzettend schuldig ben, een welles nietes spelletje op deze website heeft daarom in dit stadium weinig zin.

Wel is het denk ik, wanneer je jezelf een oordeel wilt vormen over de werkwijze van het het OM, de belastingdienst en haar FIOD en de manier waarop zij hun wapenfeiten tegenwoordig in de pers brengen de moeite waard even naar de feiten in het nieuwsbericht te kijken: Mijn medeverdachte is 31 jaar, ik ben 62. Mijn medeverdachte is op 18 augustus aangehouden in Den Haag, ik ben op diezelfde datum aangehouden in Servië.

Aangezien er die dag in Servië geen andere Nederlanders op verzoek van het Nederlandse OM zijn gearresteerd moet dit artikel dus wel over ons gaan.

Waarom dan toch nog twijfel, wel er klopt het een en ander niet. Nee ik heb het niet over welles nietes dingen waarvan ik zeg dat ik het niet heb gedaan en waarvan het OM zegt dat ik het wel heb gedaan of omgekeerd. Ook daarvan stroomt het artikel over, maar ik heb mij vast voorgenomen om op deze site niet mijn onschuld te gaan bepleiten.

Nee ik heb het juist over de onbeduidende feiten waarmee het OM, kennelijk volstrekt zonder enig doel de waarheid geweld aan doet. Feiten die het OM in haar persbericht stelt terwijl die inhoudelijk voor de zaak in redelijkheid niet van belang kunnen zijn maar die wel evident aantoonbaar onjuist zijn.

Waarom doet het OM dat, is het om stemming te maken, is het omdat ze werkelijk denken dat het is zoals ze zeggen, is het om met een lekker bericht  te scoren in de pers?  Waarom, ik weet het echt niet. Het gaat ook niet om heel erg belangrijke feiten, maar het zijn er zo veel, allemaal in een klein berichtje en het is zo duidelijk onnodig en zo ontzettend slordig.

Waarom schrijft het OM dat er in Den Haag 2 woningen en een bedrijfspand zijn doorzocht terwijl er maar een woning en een bedrijfspand zijn doorzocht? Waarom schrijft het OM dat ik tot 2013 een bedrijf in vermogensbeheer had in Den Haag, terwijl ik al zeker 10 jaar geen bedrijf meer in Nederland heb en zowel ik als mijn medeverdachte ons met nooit op wat voor een manier dan ook met vermogensbeheer hebben bezig gehouden.

Waarom doet het OM het voorkomen alsof ik pas sedert 2013 in Servië woon, terwijl al in 2011 door dat zelfde OM voor de rechtbank in Den Haag werd betoogt dat ik wegens vluchtgevaar moest worden gevangen gehouden omdat ik in Servië woon?  Waarom zegt het OM om mijn overlevering gevraagd te hebben terwijl tussen Servië en Nederland overlevering niet mogelijk is en zij om mijn uitlevering zullen hebben moeten vragen? Is dat omdat zij zelf het vragen om overlevering in deze zaak nog te rechtvaardigen vinden, terwijl een uitleveringsprocedure, zelfs door dit OM toch wel als een erg zwaar middel wordt gezien.

Met een overlevering zou ik in twee weken in Nederland zijn geweest terwijl ik nu al bijna 5 maanden onder huisarrest gevangen zit.

Waarom schrijft het OM dat schuldeisers van de failliete onderneming onbetaald zijn gebleven terwijl het OM donders goed weet dat de betreffende onderneming zelf haar faillissement heeft aangevraagd omdat de belastingdienst doorlopend beslag bleef leggen op  haar bankrekeningen en de hele kantoorinventaris met verhuiswagens kwam afvoeren terwijl aan alle lopende verplichtingen werd voldaan en de onderneming behalve een uiterst dubieuze vordering van de belastingdienst van ongeveer €700.000,- en een al even dubieuze boete van de Nederlandse bank van €350.000, geen onbetaalde rekeningen heeft nagelaten en haar  faillissement alleen maar heeft aan moeten vragen omdat het ondernemen haar door de gecoördineerde acties van de belastingdienst en de Nederlandse Bank feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Andere schuldeisers zijn tot datum faillissement altijd stipt op tijd betaald.

Waarom schrijft het OM dat ik ben veroordeeld voor fraude met vennootschapsbelasting en witwassen terwijl ik daarvoor in 2011 welliswaar 4 maanden onschuldig in voorarrest in de gevangenis heb gezeten maar tot op de dag van vandaag, volgens het Nederlands recht  als onschuldig dien te worden aangemerkt (onschuld presumptie) omdat de rechtzaken daarover zich nu al 5 jaar voortslepen.

Faillissementsfraude is ernstig, om politieke redenen burgers maltraiteren is oneindig veel ernstiger.

De rechtstaat berust in belangrijke mate op vertrouwen. Burgers zonder inhoudelijke rechtelijke toetsing van hun vrijheid en bezittingen beroven ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat, verstoort de maatschappelijke verhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven weer vertrouwen in de overheid kunnen hebben is het herstel van de rechtstaat en het beperken van ambtelijke bevoegdheden en de mogelijkheid om om politieke redenen van die bevoegdheden misbruik te maken van groot belang.