Belasting is Diefstal

Iedereen voelt het, iedereen weet het en iedereen beseft dat hoe je het ook went of keert belasting zich in niets onderscheidt van diefstal.

Als je net een aanslag hebt betaald of je ziet op je loonstrook hoeveel er is ingehouden op je eerlijk verdiende salaris of je ziet hoeveel belasting er op de auto zit die je net hebt gekocht dan voel je dat het niet rechtvaardig is, dan voel je dat het scheef zit, dan voel je “Belasting is Diefstal”.

En daar willen we van af, niet omdat we zelf willen kunnen beschikken over geld waar we hard voor gewerkt hebben, niet omdat belastingen ons dwingen 3 dagen per week voor een spilzieke overheid te werken in plaats van voor onze gezinnen, onze familie onze vrienden of gewoon voor onszelf  maar vooral omdat het onrecht is. Diefstal valt niet te vergoeilijken, voor Roof bestaat geen excuus, afpersing mag niet getolereerd worden.

We willen er van af, omdat belastingheffing een inherent slecht systeem is maar niet alleen omdat het immoreel is maar ook omdat het in praktische zin niet werkt. Met alle mooie dingen die de overheid met belastinggeld zegt te doen staat zij haar burgers in de weg zelf met dat eerlijk verdiende geld nog veel mooiere dingen te doen. Met belastinggeld worden werklozen gecreëerd, met belastinggeld wordt het ongesubsidieerde kunstenaars onmogelijk gemaakt van hun kunst te leven en met belastinggeld worden ondernemers die goed zijn in hun vak stukgeconcureerd door ondernemers die goed zijn in het binnenharken van subsidies.

We willen er van af, uit wetenschappelijk onderzoek, waaronder onderzoek door de belastingdienst zelf, blijkt dat 9, jawel 9, van de tien ondernemers, 7 van de tien werknemers in het bedrijfsleven en zelfs 3 van de tien ambtenaren, militairen, politiemensen, zorgwerkers en uitkeringsgerechtigden het Nederlandse belastingsysteem als pervers, ingewikkeld, onwerkbaar of onrechtvaardig ervaart en heimelijk hoopt op zoiets als een revolutie.

We willen er van af, maar willen we een revolutie, bloedvergieten, doden gewonden ? Is dat het waard ? Nee, natuurlijk willen we dat niet. Maar pas op, met het geringste verzet tegen het belastingsysteem zaag je in de ogen van de bureaucratische machthebbers nogal gauw aan de poten van de staat en kun je overdonderende weerstand verwachten.

Kijk wat er is gebeurd met de Rienk Kamer die middels een slimme structuur met zijn American Land Program openlijk het legaal ontwijken van belastingen propageerde. Kijk naar de oude Gerrit van der Valk de man die het vander Valk concern groot heeft gemaakt en die ondanks dat hij als Nederlandse groot-ondernemer erg afhankelijk was van de goedgemutstheid van de dames en heren van de belastingdienst zijn kritiek op het tolgaardersgilde niet onder stoelen of banken stak. En recent, de zaak is nog steeds onder de rechter, kijk naar het Haags Juristen College, het al 25 jaar bestaande belastingadvieskantoor waagde het op de nieuwszender BNR te gaan adverteren met de slagzin “Belasting is Diefstal”. Binnen een paar weken was de slagzin door de reclame code commissie verboden. Nog geen jaar later werd het Haags Juristen College failliet verklaard. Aanvrager van dat faillissement, niemand minder dan de belastingdienst.

Nog maar enkele maanden terug, een automobilist riep via internet op om, als protest tegen de in zijn ogen idioot hoge autobelastingen, een blokkade-actie te houden. Hij werd de ochtend nadat zijn bericht op internet verscheen van zijn bed gelicht en aangehouden wegens opruiing.

Een bijdrage leveren aan de samenleving is prima maar drie en een halve dag per week werken om een leger van wildvreemde ambtenaren aan een baan te helpen en te laten hobby’en met leuke politieke ideetjes en projecten is te veel gevraagd, het is genoeg geweest. Belasting is Diefstal en daar moeten we van af en daar kunnen we vanaf.

Over het kwaad dat belasting heet is al veel geschreven en gezegd, politici, filosofen, juristen, fiscalisten en ook de Bijbel en de Koran zwijgen er niet over. Onder dit kopje plaats ik artikelen en citaten die gaan over belastingen. Citaten uit de Bijbel en de Koran, citaten en artikelen van grote filosofen, wetenschappers en staatslieden en zeker zo belangrijk artikelen en citaten van mijzelf.

Wetenschappelijke beschouwingen van hooggeleerde heren, cartoons, sprookjes, columns en pamfletten die het verschijnsel belastingen aan de kaak stellen. Ook staan hier ideeën en tips waarmee de belastingplichtige zich op een legitieme manier kan wapenen tegen de legale en vaak ook zeer illegale maar moeilijk te bestrijden methoden en technieken die de mannen en vrouwen van de belastingdienst en haar Fiod hanteren om de burger hun mores te leren.