Hoe betrouwbaar is uw Belastingambtenaar?

Lees hieronder over de individuele misdragingen van belastingambtenaren. Het is duidelijk dat belastingen als systeem slecht zijn, het is duidelijk dat de Belastingdienst en haar FIOD zich kennelijk gedreven door de groepsprocessen die daar plaats vinden, soms legaal en soms zelfs heel erg illegaal van schandelijke praktijken bedienen. Individueel lijken echter de meeste belastingambtenaren wel redelijk te deugen. Wanneer je ze iets beter leert kennen blijkt met regelmaat dat zij zelf ook vaak bedenkingen hebben tegen de taken die zij uit moeten voeren en de methoden en technieken waarvan zij zich dan moeten bedienen.

Omgekeerd blijkt echter ook dat een deel van de belasting mannen en vrouwen graag een stapje verder over de schreef gaat dan de meeste van hun collega’s wenselijk achten. Meineed, verduistering, grafschennis. Er zijn geen exacte statistieken maar het lijken misdrijven te zijn waar belastingambtenaren zich vaker aan beschuldigen dan de gemiddelde burger. In ieder geval lijkt de vraag gerechtvaardigd of je deze beroepsgroep wel de bevoegdheid mag geven gewone burgers en bedrijven te dwingen uiterst gevoelige informatie over zaken als inkomen, vermogen, bedrijfsgeheimen en reisgedrag af te geven.

Zolang als het heffen van belasting kennelijk nog draagvlak vindt bij bevolking en politiek zal tenminste naar een systeem moeten worden gezocht waarbij het voor het bepalen van de hoogte van die belastingen niet langer noodzakelijk is dat belastingplichtigen verplicht kunnen worden hun hele persoonlijke hebben en houwen bloot te geven aan ambtenaren waarvan de integriteit naar het zich laat aanzien lang niet altijd kan worden gegarandeerd.